نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کتاب انگليسی BACKPACK 6 Work book + Students Book Second Edition

40,000 تومان 24,000 تومان
کد محصول: 4368 | شابک: 9780132450874 | تعداد صفحه: 0 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Pearson | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack 5 (SB+WB+2CD+DVD)

120,000 تومان 72,000 تومان
کد محصول: 193 | شابک: 9780132450867 | تعداد صفحه: 275 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack 4 (SB+WB+2CD+DVD)

120,000 تومان 72,000 تومان
کد محصول: 192 | شابک: 9780132450843 | تعداد صفحه: 278 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack 3 (SB+WB+2CD+DVD)

120,000 تومان 72,000 تومان
کد محصول: 191 | شابک: 9780132450836 | تعداد صفحه: 258 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack 3 (SB+WB+2CD+DVD)

30,000 تومان 18,000 تومان
کد محصول: 191 | شابک: 9780132450836 | تعداد صفحه: 258 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack 2 (SB+WB+2CD+DVD)

120,000 تومان 72,000 تومان
کد محصول: 190 | شابک: 9780132450829 | تعداد صفحه: 258 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack 2 (SB+WB+2CD+DVD)

25,000 تومان 15,000 تومان
کد محصول: 190 | شابک: 9780132450829 | تعداد صفحه: 258 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack 1 (SB+WB+2CD+DVD)

110,000 تومان 66,000 تومان
کد محصول: 189 | شابک: 9780132450812 | تعداد صفحه: 259 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Backpack Starter (SB+WB+CD+DVD)

110,000 تومان 66,000 تومان
کد محصول: 188 | شابک: 9780132452014 | تعداد صفحه: 232 | نویسنده: Mario Herrera | Barbaria Hojel | ناشر: Longman | زبان: انگليسی