نمایش 1–24 از 216 نتیجه

نمایش 9 24 36

کتاب فرانسه Les cles du Cadre

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.

کتاب فارسی آموزش زبان‌های خارجی

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.

کتاب فرانسه L’Apprentissage precoce d’une langue etrangere

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.

کتاب انگليسی Teaching Translation

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.

کتاب فرانسه Les Intelligences multiples

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.

کتاب فرانسه Semiotique du discours

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 87,000 تومان است.

کتاب فرانسه La didactique en 4 mots-cles: communication, culture

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.

کتاب انگليسی The Handbook of Second Language Acquisition

قیمت اصلی 8,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800 تومان است.

کتاب آلمانی Methoden DES Fremdsprachlichen Deutschunterrichts

قیمت اصلی 24,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,800 تومان است.

کتاب آلمانی Curriculare Vorgaben Und Unterrichtsplanung

قیمت اصلی 96,000 تومان بود.قیمت فعلی 67,200 تومان است.

کتاب فرانسه La production ecrite

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.

کتاب فرانسه La classe de langue

قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 63,000 تومان است.

کتاب فرانسه L’enseignement aux enfants en classe de langue

قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

کتاب فرانسه Collection F – Elaborer un cours de FLE

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.

کتاب فرانسه La didactique de la grammaire

قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 63,000 تومان است.