نمایش دادن همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کتاب انگليسی The Awakening-Norton Critical-Full Text

18,000 تومان 10,800 تومان
کد محصول: 1713 | شابک: 9780393960570 | تعداد صفحه: 336 | نویسنده: Kate Chopin | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Heart of Darkness-Norton Critical-Full Text

20,000 تومان 12,000 تومان
کد محصول: 1712 | شابک: 9780393926361 | تعداد صفحه: 536 | نویسنده: Joseph Conrad | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی The Turn of the Screw-Norton Critical-Full Text

12,000 تومان 7,200 تومان
کد محصول: 1711 | شابک: 9780393959048 | تعداد صفحه: 288 | نویسنده: Henry James | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Hard Times-Norton Critical-Full Text

17,000 تومان 10,200 تومان
کد محصول: 1710 | شابک: 9780393975604 | تعداد صفحه: 496 | نویسنده: Charles Dickens | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی A Portrait of the Artist as a Young Man -Norton Critical-Full Text

18,000 تومان 10,800 تومان
کد محصول: 1709 | شابک: 9780393926798 | تعداد صفحه: 528 | نویسنده: James Joyce | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی The Sound and the Fury-Norton Critical-Full Text

18,000 تومان 10,800 تومان
کد محصول: 1708 | شابک: 9780393912692 | تعداد صفحه: 544 | نویسنده: William Faulkner | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Beowulf-Norton Critical-Full Text

12,000 تومان 7,200 تومان
کد محصول: 1707 | شابک: 9780393975802 | تعداد صفحه: 304 | نویسنده: Daniel Donoghue | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Emma-Norton Critical-Full Text

17,000 تومان 10,200 تومان
کد محصول: 1706 | شابک: 9780393927641 | تعداد صفحه: 496 | نویسنده: Jane Austen | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی The Importance of Being Earnest-Norton Critical-Full Text

10,000 تومان 6,000 تومان
کد محصول: 1705 | شابک: 9780393927535 | تعداد صفحه: 224 | نویسنده: Oscar Wild | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی The Scarlet Letter and Other Writings-Norton Critical-Full Text

20,000 تومان 12,000 تومان
کد محصول: 1704 | شابک: 9780393979534 | تعداد صفحه: 768 | نویسنده: Nathaniel Hawthorne | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی The Prince-Norton Critical-Full Text

10,000 تومان 6,000 تومان
کد محصول: 1703 | شابک: 9780393962208 | تعداد صفحه: 320 | نویسنده: Niccolo Machiavelli | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی The Epic of Gilgamesh-Norton Critical-Full Text

7,000 تومان 4,200 تومان
کد محصول: 1702 | شابک: 9780393975161 | تعداد صفحه: 256 | نویسنده: Benjamin R. Foster | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Wuthering Heights-Norton Critical-Full Text

13,000 تومان 7,800 تومان
کد محصول: 1701 | شابک: 9780393978896 | تعداد صفحه: 464 | نویسنده: Richard J. Dunn | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Doctor Faustus-Norton Critical-Full Text

13,000 تومان 7,800 تومان
کد محصول: 1700 | شابک: 9780393977547 | تعداد صفحه: 448 | نویسنده: Christopher Marlowe | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Joseph Andrews With Shamela and Related Writings-Norton Critical

15,000 تومان 9,000 تومان
کد محصول: 1699 | شابک: 9780393955552 | تعداد صفحه: 512 | نویسنده: Homer Goldberg | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Pride and Prejudice-Norton Critical-Full Text

12,000 تومان 7,200 تومان
کد محصول: 1698 | شابک: 9780393976045 | تعداد صفحه: 424 | نویسنده: Jane Austen | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Robinson Crusoe-Norton Critical-Full Text

12,000 تومان 7,200 تومان
کد محصول: 1697 | شابک: 9780393964523 | تعداد صفحه: 448 | نویسنده: Daniel Defoe | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Great Expectations-Norton Critical-Full Text

19,000 تومان 11,400 تومان
کد محصول: 1696 | شابک: 9780393960693 | تعداد صفحه: 748 | نویسنده: Charles Dickens | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی

کتاب انگليسی Macbeth-Norton Critical-Full Text

12,000 تومان 7,200 تومان
کد محصول: 1695 | شابک: 9780393923261 | تعداد صفحه: 416 | نویسنده: William Shakespeare | ناشر: Norton Critical | زبان: انگليسی