نمایش دادن همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کتاب فرانسه Les 500 Exercices de phonétique A1/A2 – Livre + corrigés intégrés + CD audio MP3

60,000 تومان 36,000 تومان
کد محصول: 5843 | شابک: 9789782011558 | تعداد صفحه: 192 | نویسنده: dominique abry | ناشر: hachette | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه 350 Exercices De Phonetique

25,000 تومان 15,000 تومان
کد محصول: 4216 | شابک: 9782010205507 | تعداد صفحه: 244 | نویسنده: D. Abry | ناشر: hachette | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique essentielle du français niv. B1/B2 + CD 100% FLE

50,000 تومان 30,000 تومان
کد محصول: 2951 | شابک: 9782278087310 | تعداد صفحه: 216 | نویسنده: Kamoun Chanèze | ناشر: didier | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique essentielle du français niv. B1/B2 + CD 100% FLE

110,000 تومان 66,000 تومان
کد محصول: 2951 | شابک: 9782278087310 | تعداد صفحه: 216 | نویسنده: Kamoun Chanèze | ناشر: didier | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique essentielle du français niv. A1 A2 + CD 100% FLE

55,000 تومان 33,000 تومان
کد محصول: 2950 | شابک: 9782278083398 | تعداد صفحه: 216 | نویسنده: Kamoun Chanèze | ناشر: didier | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique essentielle du français niv. A1 A2 + CD 100% FLE

95,000 تومان 57,000 تومان
کد محصول: 2950 | شابک: 9782278083398 | تعداد صفحه: 216 | نویسنده: Kamoun Chanèze | ناشر: didier | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique progressive du français – avance + corriges

70,000 تومان 42,000 تومان
کد محصول: 2949 | شابک: 9782090331479 | تعداد صفحه: 156 | نویسنده: Annie-Claude Motron | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique progressive du français – avance + corriges

95,000 تومان 57,000 تومان
کد محصول: 2949 | شابک: 9782090331479 | تعداد صفحه: 0 | نویسنده: Annie-Claude Motron | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique progressive – intermediaire + CD – 2eme edition

105,000 تومان 63,000 تومان
کد محصول: 2948 | شابک: 9782090381672 | تعداد صفحه: 0 | نویسنده: Annie-Claude Motron | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique progressive – intermediaire + CD – 2eme edition

75,000 تومان 45,000 تومان
کد محصول: 2948 | شابک: 9782090381672 | تعداد صفحه: 0 | نویسنده: Annie-Claude Motron | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique progressive du français – debutant + CD – 2eme edition

70,000 تومان 42,000 تومان
کد محصول: 2947 | شابک: 9782090381108 | تعداد صفحه: 184 | نویسنده: Lucile Charliac | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique progressive du français – debutant + CD – 2eme edition

100,000 تومان 60,000 تومان
کد محصول: 2947 | شابک: 9782090381108 | تعداد صفحه: 184 | نویسنده: Lucile Charliac | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique en dialogues – debutant + CD

55,000 تومان 33,000 تومان
کد محصول: 2946 | شابک: 9782090352207 | تعداد صفحه: 0 | نویسنده: Sandrine Wachs | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه

کتاب فرانسه Phonetique en dialogues – debutant + CD

80,000 تومان 48,000 تومان
کد محصول: 2946 | شابک: 9782090352207 | تعداد صفحه: 0 | نویسنده: Sandrine Wachs | ناشر: CLE INTERNATIONAL | زبان: فرانسه